Sundheds & trivselsseminar

e

Tirsdag deltog jeg i et sundheds og trivselsseminar arrangeret af vores sundhedsforsikringsudbyder.

Et bragende godt seminar med spændende gæstetalere, der rykkede i fakta omkring vores sundheds tilstand i den arbejdskultur, der gør sig gældende lige nu, med den nyeste teknik indenfor smartphones, ipads, iwatch, bærbare mm. Tendensen med at være Online 24/7 er udbredt. Og dette har en effekt på vores helbred på sigt. Dagens talere kunne berette om hvordan restitution og hvile kan få betydning for medarbejdernes helbred, trivsel, arbejdsliv og noget så smukt som virksomhedens bundlinje.

HR Chefen fra en større virksomhed i København fortalte, hvordan de har formået at skabe en arbejdskultur med "timeregistrerings fri arbejdsuge" der udspringer af tillid til medarbejderne. Hvordan kan dette fungere i praksis kunne man tænke? Men det er i følge HR Chefen ret simpelt.

Ledelsen indgår en aftale med medarbejderne om, at de krav de stiller arbejdsmæssigt - skal indfries. Med andre ord - udfører de deres opgaver - kan de selv kan disponere over deres arbejdstid- der igen har direkte betydning for at de trives. De kan fx hente børn så en stram familie logistik går op eller holde fri halve dage, så en familie kan "nå sammen" ved syge børn, ægtefælles arbejdstider  mm. Eller et privat anliggende kan ligges i dagtimerne mod at arbejdet indhentes på et andet tidpunkt valgt af medarbejderen selv.. Der arbejdes ud fra det hele menneske hvor ledelsen tilskynder medarbejderne til at restituere efter krævende opgaver, rejsedage mm.

Men hvordan kan det lade sig gøre? Igen simpelt: Ledelsen har klædt mellemlederne på til at kunne agere med stor synlighed overfor medarbejderne og følge opgaverne i et tæt samarbejde. Kulturen har betydet en nedgang i medarbejdernes sygedage, øget trivsel, medarbejderne er veludhvilede - engagerede og sidst men ikke mindst har Ledelsen kunne se ændringerne på virksomhedens bundlinje. Spørgsmålet om medarbejderne har kunne håndtere dette registrerings frie arbejdsliv, hvor ingen tæller timer , uden fast mødetid, med fridage mm. var svaret fra HR Chefen overbevisende klart JA.

Sportens verden..

Med en række redskaber gav mangedobbelt guldmedalje vinder i letvægtsfireren Eskild Ebbesen, et entusiastisk og medlevende foredrag omkring hvordan elementer fra sportens verden kan overføres til erhvervslivet. Der sker det samme i hjernen om det er hos en professionel roer eller fx en kontormedarbejder i en virksomhed. Værktøjerne er de samme uanset målet.  Og hold nu fast han kunne performe og få kampgejsten frem i én. Han var inspirerende i hans udlægninger, kom med medlevende historier fra vandkanten og på et tidspunkt var jeg bange for, at han simpelthen spang op på bordene i bedste Steve Jobs stil, fordi han blev så ivrig. Han arbejder meget med hvordan motivationen og viljestyrken kan øges og hvordan man når ambitiøse målsætninger. Nøgleordene var Engagement og Viljestyrke! Et så spændende foredrag er vanskeligt at gengive, men han kom med en række gode sætninger, man kan reflektere over:


  • Se muligheder for at rykke (udvikle) og gøre det anderledes end først antaget, for at opnå forbedringer / vækst.

  • Scan efter positiv afledning af de negative tanker - hurtig - effektivt - og opnå et stærkt positivt mindsæt.

  • Visualiser målet. Tænk alle udfordringer og ændringer på vejen igennem. Se muligheder i disse..

  • Gør det hårdeste først - viljestyrken aftager i løbet af dagen!


Sidstnævnte kan forklare hvorfor man ofte falder i kagedåsen sidst på dagen.. :-)

q Denne blog stiller skarpt på trivsel og arbejdsglæde hos Skybrud.dk.
Kig med - måske får du en idé eller inspiration til din hverdag.